yixing teapot by jing tea shop
yixing teapot by jing tea shop

Zhu Duan Li Xing Hu - 120ml

Unit price  per 

An elegant and wide Xiao Pin depicting the traditional bamboo theme, one of Chinese's favorite. A good pour and wide mouth will make of this teapot a very versatile one.

Information

Seal: Long Hua Tao Fang
Type of Zi Sha: Pin Zi Ni
Zi Sha period: Mid 2000's
Pouring Time: +/- 13 secs
Screen: 7 Hole screen