Jing Tea Shop

 

 
Chinese teas Yixing teapots Tea accessories Home   Contact   Basket   Login

Yixing Teapot Gallery

Jing Tea Shop - Bian Li Xing Hu
Bian Li Xing Hu
A very sought-after traditional Yixing teapot shape that will be a great addition to any collection....

Jing Tea Shop Yixing teapot - Shi Gai
Shi Gai
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Li Jian Jun Zhi Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha Period : ...

Jing Tea Shop Yixing Teapot - Tao Bian
Tao Bian
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Yixing Teapot Factory II Type of Zi Sha : Aged High Grade Hei...

Jiu Tan
Jiu Tan
A classical Yixing depicting the chrysamthemum theme. A perfect shape and size to brew puerh tea ...

Xiao Hong Ni Pu Sha Shi Piao
Xiao Hong Ni Pu Sha Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Xiao Hong Ni Production ...

Yixing teapot - Duan Ni Rong Tian Hu
Duan Ni Rong Tian Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Tiao Sha Duan Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: Mid 90's Vol...

Yixing teapot - Han Yuan Hu
Han Yuan Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : High Grade Aged Qing Shui Ni ...

Yixing teapot - Pin Gai Gao Shi Piao
Pin Gai Gao Shi Piao
A quite rare shape for a Shi Piao Yixing with a wide mouth and tall body to offer an easy experience...

Yixing teapot - Pin Zi Ni Xin Jing San Zhu Huan Long Hu
Xin Jing San Zhu Huan Long Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Aged Pin Zi Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: Late 80's Vo...

Yixing teapot - Pin Zi Ni Xu Huai Hu
Pin Zi Ni Xu Huai Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Aged Pin Zi Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: early 90's Vo...

Yixing teapot - Shui Ping Hu Set
Shui Ping Hu Set
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : High Grade Pin Zi Ni Producti...

Yixing teapot - Wen Ge Lu Gao Liu Fang Hu
Wen Ge Lu Gao Liu Fang Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Wen Ge Lu Ni Zi Sha period : Early 90's Volume : 170ml ...

Yixing teapot - Yao Xian Jiu Tan Hu
Yao Xian Jiu Tan Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha period : Mid 90's Volume : 150ml ...

Yixing teapot - Zhu Ni Gao Jing Lan
Zhu Ni Gao Jing Lan Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Tiao Sha Zhu Ni Zi Sha period : Late 90's Volume : 90ml...

Yixing teapot - Zi Ni He Huan Hu
Zi Ni He Hun Hu
Seal : Jian Ying Zhi Tao Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha period : Late 90's Volume : 100ml...

Yixing Teapot Bian Xian Hu
Bian Xian Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : De Ji - Yuang Kuang Ben Se Tu Zi Sha Shou Gong Hu Type of Zi Sha ...

Yixing Teapot Lian Zi Hu
Lin Zi Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Wan Fen Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : Mid 90's V...

Yixing teapot Liu Fang
Liu Fang
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDWorkshop : Lu Yong ErType of Zi Sha : Pin Zi NiProduction : Mid 2000'sZi Sh...

Zi Ni Pu Sha Shi Piao
Zi Ni Pu Sha Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : E...

Jing Tea Shop Yixing teapot - Shui Ping Hu
Shui Ping Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Yixing Teapot Factory II Type of Zi Sha : Aged Tiao Sha Pin Z...

Jing Tea Shop Yixing teapot - Zhi Ma Duan Ni Xiao Pin
Zhi Ma Duan Ni Xiao Pin
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Li Jian Jun Zhi Type of Zi Sha : Zhi Ma Duan Ni Zi Sha Period : ...

San Zu Yixing Teapot
San Zu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Yixing Teapot Factory I Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Prod...

Yixing Factory Bamboo
Zhu Jie Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDWorkshop : Yixing Teapot Factory IType of Zi Sha : Pin Zi NiProduction : La...

Yixing teapot - Wen Ge Lu Yao Xian Liu Fang Hu
Wen Ge Lu Yao Xian Liu Fang Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Wen Ge Lu Ni Zi Sha period : Early 90's Volume : 180ml ...

Yixing teapot - Xiao Hong Ni Ke Hua Shui Ping Hu
Ke Hua Shui Ping Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Xiao Hong Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: Early to mid 90's...

Yixing teapot - Yao Xian Bian Hu
Yao Xian Bian Hu
A flat shaped Yixing teapot that will provide excellent brewing condition for Wu Yi tea or Milan dan...

Yixing teapot - Zhu Ni Xiao Fang Gu Hu
Zhu Ni Xiao Fang Gu Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Tiao Sha Zhu Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: Mid 90's Volu...

Yixing teapot San Zu Bian Hu
San Zu Bian Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : M...

Zhu Ni Fang Gu Shui Ping Hu
Zhu Ni Fang Gu Shui Ping Hu
Seal : Li Qiang Zhi Tao Type of Zi Sha : Modern Zhu Ni Zi Sha period : Mid 2000 Volume : 150ml P...

Jing Tea Shop Yixing teapot - Bian Zhu
Bian Zhu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Yixing Teapot Factory II Type of Zi Sha : Aged Tiao Sha Pin Z...

Ni Hui hui Ping Hu - Orchid
Ni Hui Shui Ping Hu - Orchid
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Xiao Hong Ni Production ...

Pu Tao Fang Hu Yixing Teapot
Pu Tao Fang Gu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Yan Ting Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Period : 2000's Volume ...

Xiao Hong Ni Pu Sha Si Fang Hu
Xiao Hong Ni Pu Sha Si Fang Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Hua Xiao Qin Type of Zi Sha : Aged Xiao Hong Ni and Duan Ni Prod...

Xiao Mei Zhuang Hu
Xiao Mei Zhuang Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : M...

Yixing teapo - Zhi Zui Jiu Tan
Zhi Zui Jiu Tan
Seal : Lu Yong Er Type of Zi Sha : Qing Shui Ni Period : Mid 2000 Volume : 170ml Pouring Time : ...

Yixing teapot - Jiu Tan Shui Ping Hu
Jiu Tan Shui Ping Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Yuan Shang Han Shan SHi Jing Xie - Heng Mao Type of Zi Sha : High...

Yixing Teapot - Ke Hua Shi Piao
Ke Hua Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Zhong Guo Yixing (Graduation Teapot) Type of Zi Sha : High Gr...

Yixing teapot - Pin Zi Ni Zong Xing Hu
Pin Zi Ni Zong Xing Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Zi Sha period : Mid 90's Volume : 180ml Pour...

Yixing teapot - Shi Zi Hu
Shi Zi Hu
INFORMATIONSeal: Gao Jian FangType of zi sha: Clay: Xiao Hong Ni / Hei NiZi Sha period: Clay: mid...

Yixing teapot -Li Xing Fang Gu
Li Xing Fang Gu
Finding a Li Xing xiao pin made of great clay is not an easy task. Not to be missed for traditional ...

Cu Sha Shi Piao
Cu Sha Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Wan Qing Xian Type of Zi Sha : Cu Sha Hong Pin Zi Ni Product...

Duo Qiu Duan Ni Xiao Pin Yixing teapot
Duo Qiu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yixing Type of Zi Sha : Aged Duan Ni Production : Mid ...

Jing Tea Shop Yixing Teapot - Shuang Xian Zhu Duan
Shuang Xian Zhu Duan
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDWorkshop : Yixing Teapot Factory IIType of Zi Sha : Pin Zi NiProduction : L...

Lu Ni Bian Hu
Lu Ni Bian Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Hong Quan Type of Zi Sha : Tiao Sha Lu Ni Production : Mid 2000 ...

Yixing teapot - Duo Zhi
Duo Zhi
Seal : Wan Qin Xian Zhi Type of Zi Sha : Qing Shui Ni Zi Sha period : Late 90's Volume : 170ml P...

Yixing teapot - Kuo Kou Jiu Tan
Kuo Kou Jiu Tan
A fast pourer and very practical teapot that will perform well with raw pu erh tea or Wu Yi oolong. ...

Yixing teapot - Ling Hua Hu
Ling Hua Hu
INFORMATIONSeal: Lu Yong Er ZhiType of zi sha: Aged qing shui niZi Sha period: Clay: late 90's / p...

Yixing Teapot - Tao Ye Jiu Tan Hu
Tao Ye Jiu Tan
Seal : Pan Ji Gao Zhi Type of Zi Sha : High Grade Pin Zi Ni Period : 90's Volume : 170ml Pouring...

Yixing teapot - Yuan Kuang Xian Wan Hu
Yuan Kuang Xian Wan Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Yuan Kuang Zi Ni Zi Sha period : Mid 90's Volume : 230m...

Yixing teapot Jing Lan
Jing Lan
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDType of Zi Sha : Tiao Sha (Xia Hong Ni and Duan NiProduction : Mid 2000'sZi...

Yixing teapot Zhen Yun Hu
Zhen Yun Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zheng Jie Zhi Hu Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : La...

Da Mei Zhuang
Da Me Zhuang
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : M...

Yixing teapot - Jian Zui Shui Ping Hu
Jian Zui Shui Ping Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Zi Sha period : Late 90' Volume : 130ml Pour...

Yixing Teapot - Mei Hua Hu
Mei Hua Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Jing Xi Type of Zi Sha : High Grade Pin Zi Ni Production : 9...

Yixing teapot - Meng Chen Xiao Pin
Meng Chen Xiao Pin
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Qing Shui Ni Zi Sha period : Late 90's Volume : 12...

Yixing Teapot - Pao Zui Shui Ping Hu
Pao Zui Shui Ping Hu
Seal : Li Ying Shou Zhi Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Zi Sha period : Late 2000's Volume : 120ml Po...

Yixing teapot - Ping Gai Sang Bian Hu
Ping Gai Sang Bian Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Zi Sha period : Mid 90s Volume : 180ml Pouri...

Yixing teapot - Weng Ge Lu Shui Ping Hu
Shui Ping Hu
Another classical shape from the Yixing Teapot factory II. A great choice for brewing a cup of red...

Yixing teapot - Zhu Ni He Huan Hu
Zhu Ni He Huan Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Modern Zhu Ni Seal: Zhang Xue Jun Zhi Zi Sha Period: early 2000 Volu...

Yixing teapot - Zhu Ni Shi Piao
Zhu Ni Shi Piao
Seal : Xiao Feng Zhi Tao Type of Zi Sha : Modern Zhu Ni Zi Sha period : Mid 2000's Volume : 120ml...

Yixing Teapot Gao Shi Piao
Gao Shi Piao
Workshop : Yixing Teapot Factory II (reproduction) Type of Zi Sha : Mid 2000's Zi Sha period : Ear...

Zhu Ni Jian Zui Fang Gu Hu
Zhu Ni Jian Zui Fang Gu Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Er Yue Jiang Nan Shui Si Tian Type of Zi Sha : Zhu Ni Production...

Duan Ni Fang Gu
Duan Ni Fang Gu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yixing Type of Zi Sha : Aged Duan Ni Production : Mid ...

Duan Ni Han Wa Hu
Duan Ni Han Wa Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Duan Ni Zi Sha period : Early 2000 Volume : 130ml ...

Jing Tea Shop - San Zhu Ping Gai Shi Piao
San Zhu Ping Gai Shi Piao
Delicate carving, curves, and high quality versatile clay on this lovely traditional shaped Yixing. ...

Jing Tea Shop Yixing Teapot Bian Jiu Tan Hu
Bian Jiu Tan Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Ya Jun Zhao Hu Type of Zi Sha : Aged Duan Ni Period : Late 90's ...

Qie Duan
Qie Duan
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDSeal : Yixing Teapot FactoryType of Zi Sha : Xiao Hong Ni and Cooked Duan N...

Yixing Teapot - Ju Hua Fang Gu
Ju Hua Fang Gu
Seal : Pan Ji Gao Zhi Type of Zi Sha : High Grade Pin Zi Ni Period : Mid 90's Volume : 150ml Pou...

Yixing teapot - Lian Zi Hu
Lian Zi Hu
Seal : Wang Ming Dong Type of Zi Sha : Aged Qing Shui Ni Zi Sha period : Early 90's Volume : 190m...

Yixing teapot - Pin Zi Ni Shi Piao
Shi Piao
DESCRIPTION Type of Clay: Pin Zi Ni Seal: Zhang Xue Jun Zhi Zi Sha Period: early 2000 Volume: ...

Yixing teapot - Wen Ge Lu Ru Yi Hu
Wen Ge Lu Ru Yi Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Wen Ge Lu Ni Zi Sha period : Early 90's Volume : 180ml ...

Yixing teapot - Xiao Hong Ni Pu Sha Fang Gu
Xiao Hong Ni Pu Sha Fang Gu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Xiao Hong Ni Period : Mid 90's Volume : 170ml Pou...

Yixing teapot - Zhu Chu I
Yixing teapot - Zhu Chu I
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDSeal : Zhong Guo Yi XingType of Zi Sha : High Grade Aged Qing Shui NiProduc...

Yixing teapot - Zhu Ni Fag Gu
Zhu Ni Fang Gu
DESCRIPTION Type of Clay: Modern Zhu Ni Seal: Ju Fen Zhi Tao Zi Sha Period: Mid 2000's Volume:...

Yixing teapot Si Yuan - Orchid
Si Yuan - Orchid
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDWorkshop : Yixing Teapot Factory 1Type of Zi Sha : Aged Pin Zi NiProduction...

Zhi Zu Tao Ye Yixing Teapot
Zhi Zu Tao Ye
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Yuan Bao Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : Mid 90's ...

Duan Ni Xiao Pin
Duan Ni Xiao Pin
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yixing Type of Zi Sha : Aged Duan Ni Production : Late...

Jing Tea Shop Yixing teapot - Shi Piao
Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Li Jian Jun Zhi Type of Zi Sha : Qing Shui Ni Zi Sha Period : Ea...

Liu Fang Deng Qiu
Liu Fang Deng Qiu
Seal : Shun Sheng Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha period : Early 2000 Volume : 140ml Pour...

Xiao Ying Hu
Xiao Ying Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Tan Da Zhi Tao Maker : Tan Da Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Zi Sha...

Yixing teapot - Ben Shan Lu Zhu Bian Hu
Ben Shan Lu Zhu Bian Hu
Seal : Xu in Fei Zhi Type of Zi Sha : Ben Shan Lu Zi Sha period : Late 90's Volume : 280ml Pouri...

Yixing teapot - Chang Qing Fang Gu Hu
Chang Qing Fang Gu Hu
A classic from the famous Yixing teapot factory. The teapot depicts the pine theme using Tao Se.Seal...

Yixing teapot - Deng Qiu
Deng Qiu
Seal : Ju Hua Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha period : Mid 90's Volume : 110ml Pouring Ti...

Yixing teapot - Duan Ni Duo Qiu Hu
Duan Ni Duo Qiu Hu
INFORMATION Seal: Yi Xing Teapot Factory Type of zi sha: Tiao Sha Duan Ni Zi Sha period: Mid 90...

Yixing teapot - Xi Shi II
Yixing teapot - Xi Shi II
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : High Grade Aged Qing Shui Ni ...

Yixing teapot Zhu Ni Mei Ren Jian Hu
Zhu Ni Mei Ren Jian Hu
This is a replica of the official gift piece. The original teapots were made for the Ministry of For...

Yixing tTeapot - Pin Zi Ni Pu Sha Fang Gu
Pin Zi Ni Pu Sha Fang Gu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Period : Mid 90's Volume : 170ml Pourin...

Dao Ba Xi Shi
Dao Ba Xi Shi
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yixing Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Production : La...

Jing Tea Shop - Jun Fan Hu
Jun Fan Hu
A rare and beautifully crafted Duan Ni yixing that will fit pu erh, green, or heavily baked oolong. ...

Jing Tea Yixing Teapot - XHN Shi Piao
Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Yixing Teapot Factory II Type of Zi Sha : High Grade Xiao Hong Ni...

Pan Hu
Pan Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDWorkshop : Yixing Teapot Factory #2Type of Zi Sha : Factory's recipe Pin Zi...

Pin Zi Ni Li Xing Tao Ye Hu
Pin Zi Ni Li Xing Tao Ye Hu
Seal : Ming Hu Qi Shi Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha period : Early 2000 Volume : 140ml ...

Yixing teapot - Chang Qing Jing Lan Hu
Chang Qing Jing Lan Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Pin Zi Ni Technique: Tao Se Zi Sha period : Mid 90's V...

Yixing teapot - Sang Bian
Sang Bian
We will prefer dancong oolong or red tea for this traditionally shaped teapot and its nice red zisha...

Yixing Teapot - Tiao Sha Pin Zi Ni Fang Gu Hu
Tiao Sha Pin Zi Ni Fang Gu Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Tiao Sha Pin Zi Ni Zi Sha period : Late 90's Volume : 1...

Yixing teapot - Zhu Chu II
Yixing teapot - Zhu Chu II
AIRMAIL SHIPPING INCLUDEDSeal : Zhong Guo Yi XingType of Zi Sha : High Grade Aged Qing Shui NiProduc...

Yixing teapot - Zhu Duan Hu
Zhu Duan Hu
Seal : Wang Hong Juan Type of Zi Sha : Tiao Sha Ben Shan Lu Zi Sha period : Mid 2000 Volume : 140...

Yixing teapot - Zhu Ni Si Ting Hu
Zhu Ni Si Ting Hu
INFORMATIONSeal: Yixing Teapot FactoryType of zi sha: Tiao sha zhu niZi Sha period: Mid 90'sPourin...

Yixing teapot - Zhu Ni Xi Shi
Xi Shi
DESCRIPTION Type of Clay: Modern Zhu Ni Seal: Hu Yan Xia Zhi Zi Sha Period: mid 2000's Volume:...

Zhu Ni He Huan Hu
Zhu Ni He Huan Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Modern Zhu Ni Production : Mi...

Tea Types

Famous teas

Tea accessories

Customer Service

Company info

© 2015 Jing Tea Shop. All rights reserved.