Jing Tea Shop Logo

CONTACT

BASKET

LOGIN

 

Wu Yi Oolong Tea

Jing Tea Shop Wu Yi oolong tea

Wu Yi Oolong tea -  Jin Guan Yin
JTS Jin Guan Yin
From Jing Tea Shop's farm, a 100% handmade Jin Guan Yin created by our tea master for a CCTV cover...

Wu Yi Oolong tea - Shui Jin Gui
Shui Jin Gui
INFORMATION Origine: Fu Jian Province Harvesting area: Wu Yi Shan Plantation alt...

Wu Yi oolong tea - Qi Lan
JTS Qi Lan
With its bold flavors, the Wu Yi Qi Lan tea is a must for morning tea or afternoon tea. ...

Wu yi Oolong tea - Huang Guan Yin
JTS Huang Guan Yin
INFORMATIONOrigine: Fu Jian ProvinceHarvesting area: Wu Yi ShanPlantation altitude: 600 meters above...

Wu Yi Oolong tea - Tie Luo Han
Tie Luo Han
INFORMATIONOrigine: Fu Jian ProvinceHarvesting area: Wu Yi ShanPlantation altitude: ~ 600 meters a...

Wu Yi Oolong tea - Da Hong Pao A
Da Hong Pao A
INFORMATIONOrigine: Fu Jian ProvinceHarvesting area: Wu Yi ShanPlantation altitude: ~ 600 meters a...

Oolong tea Traditional Wu Yi Shui Xian
Traditional Wu Yi Shui Xian
INFORMATION Origine: Fu Jian Province Harvesting area: Inner Wu Yi Harvestin...

Oolong tea - Lao Cong Shui Xian
Lao Cong Shui Xian
INFORMATIONOrigine: Fu Jian ProvinceHarvesting area: Wu Yi ShanPlantation altitude: ~ 600 meters a...

Wu Yi Oolong tea - Huang Mei Gui
Huang Mei Gui
This Wu Yi oolong name literraly means "Yellow Rose" and its floral character is a real delight. ...

Wu Yi Oolong tea - Da Hong Pao AA
JTS Da Hong Pao AA
INFORMATIONOrigine: Fu Jian ProvinceHarvesting area: Wu Yi ShanPlantation altitude: ~ 600 meters a...

  • [ 1 ]
 

Tea types

White tea
Yellow tea
Green tea
Oolong tea
Red tea
Black tea
Puerh tea

Famous teas

Bai Hao Yin Zhen
Da Hong Pao
Keemun
Lapsang souchong
Long Jing
Milan dancong
Tie Guan Yin
Song Zhong Dancong
Tie Luo Han

Teaware

Yixing teapots
Chao Zhou teapots
Porcelain teapots
Glass teapots
Teacups
Gaiwans

Info

Return
Terms & Conditions/Privacy
Wholesale
© Jing Tea Shop 2004-2016. All rights reserved.